MATERI PEMBINAAN IPA

MATERI PEMBINAAN IPA, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang MAha Esa, atas rahmatnya sehingga Program KErja Supervisi Akademik SMP Negeri 1 Bebandem ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Program ini dibuat atas kerjasama timpengembangan kurikulum sekolah, pengawas sekolah dan … Read the rest